Starsze osoby smutne wydarzenia pamiętają inaczej

Najnowsze badania w wykorzystaniem tomografii komputerowej pokazują, że sposób zapamiętywania przykrych emocjonalnie wydarzeń i obrazów zmienia się wraz z wiekiem. O ile w młodości aby przypomnieć sobie przykre wydarzenie wykorzystujemy ciało migdałowate i hipokamp, o tyle starzejąc się, pamięć emocjonalną zaczyna przejmować kora płatów czołowych (odpowiadająca za planowanie działań i funkcje poznawcze).

Badacze przebadali sposób zapamiętywania i przypominania sobie przykrych emocjonalnie sytuacji. Poza różnicami w „miejscu zapisu” informacji, mózg osób starszych okazał się być bardziej „odporny” na zapamiętywanie przykrych wydarzeń.
Nie do końca wiadomo co jest przyczyną tej zmiany – czy jest to kwestia ogólnego pogorszenia się wyników zapamiętywania i przypominania związana z wiekiem (na potwierdzenie tej tezy należałoby przeprowadzić analogiczne badanie z wykorzystaniem pozytywnych emocji). Może być również i tak, że mniejsza tendencja do pamiętania o przykrościach jest reakcją obronną organizmu, rozwijaną w trakcie rozwoju, bądź…elementem znieczulicy społecznej (czyli faktu, że osoby starsze w ciągu dłuższego życia częściej stykając się częściej z przykrymi informacjami, są na nie bardziej uodpornione).

źródło: livescience.com