Leki na epilepsję zwiększają ryzyko autyzmu

Walproinian sodu, stosowany często w zastępstwie fenytoiny do leczenia napadów toniczno-klonicznych, podawany kobietom w ciąży może wpływać na pojawienie się autyzmu u dzieci – tak wynika z najnowszych badań klinicznych przeprowadzonych przez amerykańskich neurologów.
Wyniki badań nad Depakote, jednym z bardziej popularnych leków przeciwpadaczkowych mogą pomóc wyjaśnić niektóre z przyczyn występowania autyzmu u dzieci.
Amerykańscy neurolodzy, w ciągu sześciu lat (2000-2006r) przebadali 632 dzieci od ich okresu płodowego do wczesnego dzieciństwa. Matki połowy z dzieci w czasie ciąży przyjmowały różnorodne leki przeciwpadaczkowe. Dzieci matek, które przyjmowały walproinian sodu okazały się być 7 razy bardziej narażone na występowanie zaburzeń autystycznych.

Tego typu wyniki badań nie doprowadzą wprawdzie do wskazania na przyczyny powstawania zaburzeń autystycznych, ale mogą pomóc zapobiec występowaniu i narażaniu płodu na uszkodzenia. Pamiętając historię talidomidu, koniecznym jest zwracanie uwagi na oddziaływanie leków podawanych kobietom w ciąży nie tylko na nie same, ale również na dzieci.

Autyzm jako zaburzenie niemożliwe do pełnego wyleczenia skazuje małych pacjentów na życie z chorobą do końca życia. Myśl, że można uniknąć zachorowania przez odstawienie niepewnego leku dla każdej matki będzie niezmiernie istotna. Amerykańscy neurolodzy zamierzają kontynuować badania nad oddziaływaniem walproinianu sodu na płód.

źródło: abcnews.go.com