Nastolatek uzależnienie od internetu

Samookaleczenie sprzężone z uzależnieniem od Internetu

Nastolatki uzależnione od Internetu (których liczba stale rośnie) częściej się samookaleczają.

Badania w tym temacie przeprowadzono na próbie 1,618 nastolatków w Chinach (uzależnienie od Internetu w Chinach jest poważnym problemem społecznym). Okazało się, że samookaleczenie w grupie uzależnionych od Internetu jest od 2,4 do 5 razy częstsze niż u nastolatków, które nie są od tego medium uzależnione.

Zachowania autodestrukcyjne u nastolatków

Do najczęstszych zachowań autodestrukcyjnych u nastolatków należało: wyrywanie włosów, bicie się, szczypanie ciała i podpalanie ciała. Im mocniej uzależniony nastolatek, tym samookaleczenie częstsze i bardziej poważne.

Jakie zagrożenia niesie niska samoocena u dziecka – ebook

Uzależnienie od Internetu idzie w parze ze zwiększoną depresyjnością, nerwicami o charakterze kompulsywnym i trudnościami społecznymi – samookaleczenie jest więc prawdopodobnie wynikiem nie tyle samego uzależnienia, co towarzyszących mu zaburzeń. O ile jednak rodzice niekiedy nie są w stanie zauważyć depresji u dziecka (kładąc ją na karb problemów szkolnych), o tyle uzależnienie od Internetu jest już bardziej widoczne, co może wpłynąć na lepsze diagnozowanie problemu.

fot.:Eren Li z Pexels