PTSD może być dziedziczne

Choć zespół stresu pourazowego pojawia się jako reakcja na wydarzenie traumwatyczne, w niektórych sytuacjach, jego objawy mogą być przenoszone na dzieci. Jak wygląda i od czego zależy dziedziczność PTSD?

PTSD (post-traumatic stress disorder) czyli zespół stresu pourazowego to zespół objawów takich jak lęk, wyższy poziom niepokoju, oraz wyższa reaktywność na stres, które pojawiają się po przeżyciu sytuacji traumatycznej. Objawy PTSD, mogą utrzymywać się przez wiele lat po przeżyciu katastrofy bądź tragedii, a niekiedy dochodzi nawet do trwałej zmiany osobowości. Najnowsze badania wykazują dodatkowo, że PTSD może być dziedziczne.

Wpływ zespołu stresu pourazowego na członków rodziny pacjenta z objawami PTSD jest psychologom i terapeutom znany. Uważa się jednak, że wykazywanie podobnych objawów jak członek rodziny po przejściach, związane jest czynnikami środowiskowymi i bezpośrednim wpływem zachowania osoby z PTSD na resztę rodziny. Okazuje się jednak, że pewne czynniki PTSD i podatność na zaburzenia nastroju mogą być przenoszone genetycznie.

Badania które mają dowieść istnienia czynnika genetycznego w przekazywaniu symptomów PTSD przeprowadzono na grupie 200 osób pochodzących z 12 rodzin wielopokoleniowych, które przeżyły trzęsienie ziemi w Armenii w 1988 roku. Naukowcy odkryli że wśród wszystkich 200 osób, 41% symptomów PTSD było dziedziczonych, w podobny sposób wyjaśniono 61% zaburzeń depresyjnych. Okazuje się że objawy PTSD rozprzestrzeniały się również na te osoby, które bezpośrednio nie były świadkami trzęsienia ziemi.

Badania te są o tyle ważne, że dokładają jeszcze jedną dodatkową zmienną, którą zająć będą musieli się psychoterapeuci pracujący z osobami cierpiącymi na zespół stresu pourazowego i nadmierny niepokój połączony ze stanami lękowymi. W wyjaśnianiu przyczyn trudności chorych trzeba będzie bowiem wziąć pod uwagę również generacyjną historię rodziny (tak, jak postuluje to od lat psychoterapia systemowa rodzin).

fot.:Andrea Piacquadio/Pexels.com