Test depresji

Skala depresji Hamiltona i jej skrócona wersja

Jednym z testów diagnostycznych przeznaczonych do diagnozowania depresji jest Skala Depresji Hamiltona. Jest to test obserwacyjny, co oznacza, że przeznaczony jest do wykonania nie przez pacjenta, ale przez lekarza prowadzącego (może to być prowadzący pacjenta psychiatra czy lekarz rodzinny).

Błędem jest wykonywanie tego testu depresji samodzielnie i w oparciu o autodiagnozę odpowiadanie na pytanie „czy mam depresję”. Obecna własna będzie bowiem zaburzona i może doprowadzić chorego do niewłaściwych wniosków.

Skala Depresji Hamiltona – na czym polega?

Skala ta powstała w 1960 roku i składa się z 21 pytań (z których pierwsze 17 to pytania diagnostyczne). Lekarz w oparciu o zagadnienia oraz 5 punktową skalę (gdzie 0 oznacza „nie stwierdza się” a 4 – „skrajnie ciężkie nasilenie”, stosuje się też niekiedy uproszczoną skalę 3 punktową) ocenia zachowanie i stan pacjenta w takich obszarach jak:

 • Nastrój depresyjny
 • Poczucie winy
 • Zniechęcenie do życia, myśli, tendencje samobójcze
 • Zaburzenia zasypiania
 • Sen płytki, przerywany
 • Wczesne budzenie się
 • Aktywność złożona, praca
 • Spowolnienie, zahamowanie
 • Niepokój, podniecenie ruchowe
 • Lęk – objawy depresyjne
 • Lęk – objawy somatyczne
 • Przewód pokarmowy, brak apetytu, zaparcia
 • Objawy somatyczne ogólne
 • Utrata libido, popędu seksualnego, zaburzenia miesiączkowania
 • Hipochondria
 • Ubytek masy ciała
 • Krytycyzm (wgląd}

Skala Hamiltona – skuteczność

Skala Hamiltona jest wysoce predyktywna i dlatego powinna być stosowana tam, gdzie pacjent ma utrudniony kontakt z lekarzem psychiatrą – czyli na przykład przez lekarzy rodzinnych.

Niestety, lekarze rodzinni uważają, że 17 punktowa skala jest zbyt rozbudowana i zbyt długa pod względem czasu wypełniania aby mogła być powszechnie stosowana. Na szczęście, stworzono nową Skalę Depresji Hamiltona, opartą o zaledwie 7 wyznaczników. HAMD-7 powinien być szczególnie stosowany do diagnozowania postępów pacjenta w trakcie terapii, na te bowiem zmiany kwestionariusz jest szczególnie wyczulony. Całe badanie zajmuje nie więcej niż 5 minut.

Zagadnienia które porusza skala Hamiltona w wersji 7 punktowej to:

 • Nastrój depresyjny
 • Poczucie winy
 • Poziom aktywności społecznej
 • Lęk – objawy psychiczne i fizyczne
 • Pobudzenie i poziom energii
 • Myśli samobójcze

Skrócona skala również jest badaniem obserwacyjnym.

Osoby w depresji nie powinny przeprowadzać tego testu same na sobie.

fot.:Ben Mullins/nsplash.com