Depresja i nerwica

Nerwica i depresja są do siebie bardzo podobne. Nierzadko występują równocześnie lub jedno schorzenie jest przyczyną drugiego. Są to poważne zaburzenia, które niejednokrotnie uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia i wymagają odpowiedniego leczenia.

Osoby cierpiące na depresję są smutne, przygnębione i mogą mieć myśli samobójcze. Depresja jest związana z odczuwaniem bardzo głębokiego smutku. Osobom chorym wydaje się niejednokrotnie, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest odebranie sobie życia. Osoby takie są pozbawione obiektywnej oceny sytuacji, niezależnie od sytuacji wszystko widzą w czarnych kolorach.

Uczuciem wypełniającym osoby cierpiące na depresje jest smutek, a osoby cierpiące na nerwice wypełnia lęk. Lęk ten może mieć różny charakter i występować w różnym charakterze. Może to być nieustające uczucie niepokoju lub napadowy atak silnego lęku. Mogłoby się wydawać, że odróżnienie depresji od nerwicy nie powinno być trudne, przecież lęk i smutek to dwa zupełnie różne emocje. Jednak nie jest to proste zadanie.

Różnice i podobieństwa

Obu tym schorzeniom oprócz lęku i smutku towarzyszy szereg innych symptomów wzajemnie się przeplatających. Bardzo często lęk jest odczuwany również przez osoby cierpiące na depresję, a smutek przez osoby mające nerwicę. Istnieją typy depresji charakteryzujące się intensywnym pobudzeniem oraz silnym lękiem, na przykład depresja agitowana. Z drugiej strony często następstwem silnych emocji związanych nerwicą jest smutek i uczucie przygnębienia.

Do niedawna na określenie takie schorzenia określano mianem nerwicy depresyjnej lub depresji lękowej. Wiele osób miało jednak problem z odróżnieniem jednej dolegliwości od drugiej i obecnie nazywa się je zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Główna różnica między jednym i drugim zaburzeniem polega na tym, że nerwicy zawsze będzie towarzyszyć lęk, natomiast w przypadku depresji występuje on często, jednak nie zawsze.

Lęk jest uczuciem, które bardzo często towarzyszy obu zaburzeniom. Występuje on w różnej formie, może on mieć charakter napadowy lub wolnopłynący. W wielu przypadkach objawia się, jako fobia lub pod postacią natręctw. Lęk jest objawem napięcia emocjonalnego, które jest obecne zarówno w przypadku nerwicy jak i depresji. Lęk może prowadzić do agresywnych i impulsywnych zachowań.

Leczenie nerwicy i depresji

Depresja jest bardzo groźną chorobą o wysokim współczynniku śmiertelności. Leczenie tej choroby nie jest łatwe, ale jest konieczne. W większości przypadków leczenie obejmuje nie tylko farmakoterapię, ale również zajęcia psychoterapeutyczne. Terapia zawsze ma charakter indywidualny i w różnych wypadkach może wyglądać inaczej. Wszystko zależy od rodzaju depresji. Czasami leczenie musi być poprzedzone wykonaniem serii badań, takich jak na przykład tomografia komputerowa głowy.

Leczenie nerwicy dużo rzadziej wymaga przyjmowania leków, a w dużo większym stopniu opiera się ono na psychoterapii. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowo-depresyjne mogą wykonać odpowiednie badania i uzyskać specjalistyczną konsultację między innymi w przychodniach Multi Med. Dostępni są tam doświadczeni specjaliści i odpowiednie zaplecze diagnostyczne.