Doraźna pomoc psychologiczna – jak może pomóc w rozwiązywaniu problemów?

Rozmowy z psychoterapeutą pozwolą ci uporządkować problemy i dotrzeć do ich źródła. Dzięki temu znajdziesz sposób na ich rozwiązanie.

W ramach doraźnej pomocy psychologicznej możesz skorzystać z jednorazowej konsultacji psychologicznej lub krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej.

Jednorazowa konsultacja z psychologiem

Jeśli doskwiera ci konkretny problem lub jesteś w trudnej sytuacji życiowej, z pewnością pomoże ci psycholog. Jedną z doraźnych metod wsparcia jest konsultacja z psychologiem. Spotkanie trwa około godziny, podczas których opowiadasz o nurtującym cię problemie. Rozmowa może dotyczyć, na przykład, rozstania z partnerem lub żałoby po śmierci bliskiej osoby, czyli jednej konkretnej trudności. Następnie wraz ze specjalistą szukacie sposobu rozwiązania problemu. Wizyta jest jednorazowa i stanowi podstawową formę pomocy psychologicznej. Kolejne konsultacje kwalifikują cię do rozpoczęcia psychoterapii krótkoterminowej.

Krótkoterminowa psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykliczne (zazwyczaj cotygodniowe) spotkania z psychologiem. Podczas z nich opowiadasz specjaliście, co cię trapi, pogłębiasz wiedzę na temat swoich emocji oraz źródeł problemów i szukasz sposobu ich rozwiązania. Z kolei psychoterapeuta zwraca uwagę na najważniejsze kwestie, zadaje pytania, doradza i pobudza do rozmyślań. Psychoterapia może trwać kilka tygodni (krótkoterminowa) lub parę miesięcy czy lat (długoterminowa). Metoda ta świetnie się sprawdzi, jeśli cierpisz z powodu uzależnień, masz niskie poczucie własnej wartości, stany depresyjne i lękowe, a także trudności w relacjach z ludźmi, w rodzinie, pracy czy związku. Psychoterapia indywidualna pomoże rozwiązać złożone problemy, które często wynikają z wychowania, przeżyć, traum, zaburzeń psychicznych, mechanizmów obronnych czy charakteru. Krótkoterminowa psychoterapia indywidualna jest czasem wytężonej pracy. Jeśli po zakończeniu czujesz, że nie wszystkie kwestie zostały poruszone, możesz przedłużyć czas jej trwania. W ten sposób przejdziesz na psychoterapię długoterminową.

Gdzie udać się do psychologa?

Konsultację z psychologiem lub psychoterapię indywidualną możesz odbyć w prywatnych i państwowych poradniach specjalistycznych. Zanim wybierzesz odpowiednie miejsce, sprawdź cennik usług, a także wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracującej tam kadry. Może się okazać, że psycholog nie ukończył kilkuletniego kursu psychoterapii, a prowadzi zajęcia w tym zakresie. Jeśli jest to możliwe, porozmawiaj wcześniej ze specjalistami i zarysuj im swój problem. Dzięki temu masz szansę, by trafić do kompetentnej osoby, która specjalizuje się w danej dziedzinie (na przykład wspieraniu osób z depresją lub lękami).