Psychoterapia w chorobach terminalnych

Czy osobie chorej terminalne może być potrzebna psychoterapia? W jej klasycznej formie nie, ale prawidłowa opieka paliatywna i terminalna zakłada również udzielanie pacjentowi w jego ostatnich chwilach wsparcia i przygotowanie go do odejścia. Pacjenci objęci opieką terapeutyczną znacznie łatwiej znoszą ból – zarówno fizyczny jak i psychiczny, związany z umieraniem.

Ponadto opieka terapeuty, a nierzadko również regularna psychoterapia potrzebna jest rodzinie, która nie umie pogodzić się z faktem odchodzenia bliskiej osoby i przeżywania procesu żałoby. Psychoterapia rodziny umierającego pacjenta ma szanse przygotować ją na to co ma nastąpić oraz dać możliwość godnego i prawidłowego przejścia przez proces żałoby, który umożliwi rodzinie powrót do normalnego, zdrowego życia.