Depresja i leczenie

Depresja może być leczona zarówno farmakologicznie, jak i psychoterapeutycznie. Najlepsze efekty osiąga się po połączeniu obu metod terapii. Bywają stany, w których depresja jest stosunkowo niewielka i wystarczy, aby pacjent poddał się psychoterapii bez podawania mu środków farmakologicznych. Bywa jednak tak, że oddziaływanie terapeutyczne nie będzie możliwe dopóki nie wyrwie się pacjenta z jego uporu i odrętwienia spowodowanego ostrym stanem depresyjnym, w którym pacjent jest bez kontaktu. Rodzaj leku i jego siłę przepisuje psychiatra po ocenie stanu psychofizycznego pacjenta. Dobrze aby dodatkowo, psychiatra był w stałym kontakcie z terapeuta pacjenta. Kompleksowo i odpowiednio leczona depresja ma szansę w miarę szybko ustąpić.