Psychoterapia – moda czy potrzeba?

Choć psychoterapia, jako metoda oddziaływania skuteczna zarówno w leczeniu zaburzeń afektywnych i osobowości znana jest od dawna, w swojej formie skierowanej do osób zdrowych, które chcą za pomocą samopoznania podwyższyć swoją jakość życia, lepiej komunikować się z partnerem czy też rozwinąć swoje miękkie umiejętności nie jest jeszcze szczególnie rozpowszechniona.

Lęk społeczny związany z negatywną oceną osoby korzystającej z pomocy terapeuty jest na tyle silny, że psychoterapia nadal jeszcze jest dość elitarna. Coraz więcej informacji pojawiających się w mediach na temat korzystnych efektów jakie daje psychoterapia pozwala modyfikować ten lęk i skłania osoby zdrowe do korzystania z usług terapeuty i tym samym rozwijania własnej osobowości.