Rozszczepienie osobowosci

Osobowość wieloraka i jej psychoterapia

Jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń osobowości, do tej pory niedostatecznie zbadanym przez psychiatrię i psychologię jest zaburzenie zwane Osobowością Wieloraką. Choroba ta, znana jest również pod nazwą Dysocjacyjne Zaburzenie Osobowości (ang. dissociative identity disorder) lub Osobowość Mnoga.

Jak często występuje osobowość wieloraka?

Do tej pory w historii psychiatrii zanotowano około 200 przypadków wystąpienia osobowości wielorakiej, co sprawia, że to niezwykle ciekawe pod względem naukowym zaburzenie nie jest jeszcze dobrze zbadane. Przez długi czas, osoby mające w sobie kilka osobowości nie były w ogóle diagnozowane. Teraz, diagnoza jest już możliwa, a chor objęty jest opieką psychiatry i psychologa i czeka go długotrwała psychoterapia.

Osobowość wieloraka jako choroba

Pierwsze poważne potraktowanie możliwości wystąpienia kilku osobowości w jednym ciele wiąże się z postacią Billy?ego Milligan’a, który w latach 70 tych XX wieku oskarżony został o popełnienie gwałtu i napadu z bronią w ręku. W trakcie procesu okazało się, że Billy nie pamięta wielu sytuacji ze swojego życia i wyraźnie cierpi na zaburzenia psychiatryczne. Jego lekarz, psychiatra Keyes, zajął się Billym i prowadząc jego psychoterapię, wykazał istnienie w Billym aż 24 osobowości. Obecnie, na podstawie zapisków lekarza i historii Billy?ego tworzony jest film ?The Crowded Room? w którym postać Billy?ego zagra Collin Farrell. Film ma wejść na ekrany w 2010 roku.

Zagadkowość choroby

Zakłada się, że rozszczepienie osobowości ma źródło w głębokim urazie wczesnodziecięcym. Najczęściej pacjentami są osoby molestowane w dzieciństwie, lub doświadczające długoletnio trwającej przemocy w rodzinie. Sposobem radzenia sobie dziecka, jest zepchnięcie do nieświadomości uczuć i zachowań, z których z czasem powstają alternatywne osobowości. Może ich być od kilku aż do ponad dwudziestu.

Poszczególne osobowości mogą wiedzieć o swoim istnieniu, choć osobowość podstawowa najczęściej nie wie nic o swoich towarzyszach. Poszczególne osobowości różnić mogą się wiekiem, płcią, orientacją seksualną, wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami, talentami. Może zdarzyć się, że jedna z postaci wykazuje wyjątkowy talent malarski, druga jest programistą, a trzecia mówi biegle w obcym języku. Nie wiemy, skąd biorą się ujawniane przez poszczególne osobowości umiejętności.

Psychoterapia osobowości wielorakiej

Psychoterapia tak złożonego zaburzenia polega na pracy terapeutycznej mającej na celu integracje poszczególnych osobowości. W toku leczenia często wspomaganego farmakologicznie poszczególne osobowości zlewają się ze sobą, a ich wysuwanie się na pierwszy plan staje się coraz rzadsze. Pacjent uczy się również akceptować własną chorobę i poszczególne osobowości, z którymi współżyje. Najczęściej integracja osobowości powoduje zanik specyficznych umiejętności poszczególnych osobowości.
Prawdopodobnie pełne wyleczenie osoby chorej nie jest możliwe, zawsze może dojść bowiem do ponownego rozszczepienia.

fot.:Mariana Montrazi / Pexels.com