Trening asertywności

Na czym polega i jak wygląda trening asertywności?

O asertywności znaleźć można w Internecie mnóstwo informacji. Swego czasu, było to niezwykle popularne pojęcie i o byciu asertywnym mówiły wszystkie media. Z czasem, pojawiło się też pojęcie treningu asertywności, czyli sposobu uczenia osób tego, jak mogą otwarcie i bez poczucia winy, komunikować innym swoje opinie, potrzeby i postawy, nie naruszając jednocześnie praw i postaw drugiej osoby. Decydując się na wzięcie udziału w treningu asertywności, osoby, które z psychologicznymi treningami rozwojowymi nie miały zbyt wiele do czynienia, często nie wiedzą, co na takim treningu będzie się działo.

Przebieg treningu asertywności – FAQ

Spróbujemy dziś, wyjaśnić nie na czym polega trening asertywności, ani czego podczas takich zajęć można się nauczyć, ale jak przebiega trening asertywności i co tak naprawdę, będzie się na nim działo.

Ilu nas będzie?
Zachowań asertywnych można uczyć indywidualnie, ale najlepiej trenuje się takie umiejętności w grupie. 99% treningów asertywności realizowanych jest w grupach, co oznacza, że poza tobą będzie tam też kilka innych osób.

Czy wszyscy będziemy mieć taki sam problem?
I tak i nie – każdy z uczestników treningu będzie pracował nad własną asertywnością, ale każdy może mieć trudności innego rodzaju. Jedna osoba może nie umieć zachowywać się asertywnie w sytuacjach zawodowych, ale w społecznych (np. ze zwróceniem uwagi osobie w kolejce) nie ma problemu. Ktoś inny odwrotnie – może świetnie radzić sobie w pracy, ale w domu nie umieć odmówić mężowi czy dzieciom. Na początku zajęć określa się własne trudności z asertywnością (za pomocą mapy asertywności) a potem pracuje nad konkretami.

Jak wygląda praca nad asertywnością?

Po określeniu z czym mamy trudności, trener proponuje uczestnikom ćwiczenia, które mają nauczyć ich właściwych zachowań. Zaczyna się od ćwiczeń najprostszych, które stopniowo pozwalają radzić sobie w coraz bardziej skomplikowanych sytuacjach, które wymagają większej umiejętności zachowań asertywnych.
Poza ćwiczeniami trenerzy zwykle mają też cykl mini- wykładów omawiających poszczególne zagadnienia.

Jak wyglądają ćwiczenia asertywności?

W zależności od trenera i jego podejścia, zadania i ćwiczenia mogą być różne, ale większość polega na:

  • modelowaniu – trener pokazuje, jak powinno wyglądać zachowanie asertywne w danej scence, uczestnik ma je powtórzyć
  • modelowaniu z zamianą ról – trener odgrywa rolę uczestnika (czyli zachowuje się asertywnie), uczestnik drugiej osoby w scence (czyli tego kto prosi, bądź narusz granicę) – w takim ćwiczeniu, uczestnik może doświadczyć tego, że asertywne zachowanie, nie wyrządza nikomu przykrości – to pozwoli mu się nie bać zachowywać asertywnie.
  • pracy nad postawą ciała – w sytuacji kiedy to, co mówimy, osłabiane jest przez naszą niepewną postawę ciała (trener po kolei tłumaczy jak używać tembru głosu, jak stać, siedzieć, patrzeć na rozmówcę – te sytuacje się trenuje w parach bądź w grupie).

Czy po treningu nie będę już miał problemów z asertywnością?

Niestety zmiana zachowań nie jest prosta. Jeśli przez kilkanaście lat reagowaliśmy w określony sposób, trudno zmienić to w dwa czy trzy dni. Trening daje nam narzędzia i warunku do ćwiczenia nowych rodzajów zachowań. Po zakończeniu treningu trzeba jednak dalej pracować nad nabytymi umiejętnościami i pamiętać o tym, czego się nauczyliśmy. W przeciwnym razie wrócimy do punktu wyjścia, tym mocniej sfrustrowani kiedy przypomnimy sobie, że przecież na treningu udawało się powiedzieć „nie” i nie czuć się z tego powodu źle.

fot.:Fauxels/Pexels.com