Leczenie uzależnienia od pornografii i seksu

Różnego typu uzależnienia, to jeden z częściej pojawiających się i powszechnych problemów, które dotykają współczesne społeczeństwo. Uzależnienia utrudniają prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne oraz niekorzystnie wpływają na stan zdrowia człowieka, dlatego tak istotna jest kwestia ich leczenia. Związane z nimi zaburzenia we właściwym odczuwaniu emocji, myśleniu oraz zachowaniu sprawia, że osoby z takim problemem albo same alienują się od społeczeństwa, albo świadomie są odrzucane. Do niedawna najczęstsze i najbardziej znane dotyczyły głównie alkoholu, papierosów czy hazardu. Obecnie uzależnienia wchodzą w inne sfery życia ludzkiego i stają się bardzo niebezpieczne. Coraz częściej dostrzeganym problemem na dużą skalę jest seksoholizm i pornografia, które są częściowo nieśmiałą trudnością, ale równie niebezpieczną dla osoby uzależnionej i otoczenia. Jak więc poradzić sobie w takich sytuacjach?

Niepokojące sygnały świadczące o uzależnieniu od seksu

Seksoholizm i pornografia, jak się okazuje, kwalifikowana jest już do kategorii nałogu. Ich leczenie jest tak samo istotne, jak w przypadku alkoholizmu, narkomani, pracoholizmu itp. Jakie objawy mogą zasygnalizować o uzależnieniu od seksu? Przede wszystkim zwiększone zainteresowanie tematyką erotyki, a także czeto towarzysząca temu wzmożona aktywność seksualna. Początkowo wiele osób nie dostrzega w tym powodu do zmartwienia. Każde zaburzenie psychiczne i emocjonalne ma swoje podłoże i wynika z konkretnych czynników. W przypadku seksoholizmu, źródeł problemu można doszukiwać się w nieśmiałości, braku pewności siebie oraz braku wiary we własne możliwości. Pociąga to za sobą różnego rodzaju trudności w takich sferze życia rodzinnego, jak również w nauce, czy pracy.

W wyniku obserwacji specjalistów zajmujących się tego typu uzależnieniem stwierdzono jego różne rodzaje. Najpowszechniejsza i najczęściej spotykana erotomania, która może być stała lub nawracająca to nie jedyny problem. Bardzo niebezpiecznym w ostatnich latach okazał się tzw. cyberseks, który wraz z rozwojem Internetu wkradł się w współczesną rzeczywistość. W tym momencie pojawia się bardzo poważny problem pornografii, szerzącej się w ostatnich latach na ogromną skalę. Niepohamowany popęd seksualny, chęć jego zaspokojenia oraz zaburzenia psychiczne, powodują, że często cierpią na tym bardzo młode osoby, a zwłaszcza bezbronne dzieci. W leczeniu seksoholizmu istotne jest zdefiniowanie jego podłoża, dlatego nie warto skrywać problemu i się go wstydzić, a wręcz przeciwnie, aby podjąć skuteczną walkę, należy zaufać i znaleźć specjalistów, którzy wiedzą jak pomóc. Coraz więcej ośrodków terapii uzależnień służy pomocą w leczeniu takich uzależnień, przykładem może być Małopolskie Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej.

Do czego może prowadzić zbagatelizowanie problemu seksoholizmu a zwłaszcza pornografii?

Specjaliści od uzależnień apelują, że bagatelizowanie problemów zaburzeń psychicznych może mieć fatalne skutki w odpowiednim funkcjonowaniu człowieka. Nieleczony seksohlizm czy uzależnienie od pornografii może nie tylko wyniszczyć zdrowie psychiczne uzależnionego, ale również może doprowadzić do konfliktu z prawem. Obydwa przypadki są zagrożeniem tylko dla osoby dotkniętej tym problemem, ale również dla osób w jej najbliższym otoczeniu. Degradacja psychiczna wywołana w ten sposób może odcisnąć piętno na całym życiu takiej osoby. Im wcześnie pogodzimy się z zaistniałym problemem i zaczniemy go rozwiązywać, szanse na powrót do normalnego życia będą dużo bardziej możliwe.

Sposoby i możliwości leczenia uzależnień od pornografii i seksu

Ośrodki terapii uzależnień w takich przypadkach często zalecają terapię behawioralno – poznawczą. Oferują ją np. Małopolskie Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej. Oczywiście wiadomo, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i doboru właściwych metod, dlatego cały przebieg leczenia nadzorują odpowiednio wykwalifikowani terapeuci. Głównym celem terapii jest nauczenie pacjentów nawiązywania odpowiednich relacji międzyludzkich i w konsekwencji budowanie trwałych związków intymnych. Ponadto metoda ta uświadamia uzależnionym, w jaki właściwy dla niego i jego otoczenia, sposób można wyrażać i zaspokajać swój popęd seksualny. Po zakończonej terapii pacjent rozpoczyna nowy o wiele łatwiejszy etap w życiu, ale musi pamiętać, że to, co przekazali mu terapeuci, musi być nieustannie utrwalane, tak aby te nowe, zdrowe nawyki pozwoliły mu całkowicie wyeliminować problem uzależnienia od pornografii i seksu.

Uzależnienie od seksu i pornografii