Schizofrenia

Folie à deux, czyli obłęd udzielony

Obłęd udzielony to stosunkowo rzadkie zaburzenie z kręgu dużej psychiatrii. Polega ono na tym, że osoba zdrowa psychicznie i niewykazująca znamion choroby psychicznej w wyniku bliskich kontaktów z osobą psychotyczną zaczyna odczuwać identyczne objawy jak osoba chora.

W efekcie mamy do czynienia z dwiema osobami, które mają takie same doświadczenia i reakcje psychotyczne i w taki sam sposób przeżywają chorobę.

Jak można „zarazić” się schizofrenią?

Schizofrenia nie jest oczywiście chorobą zaraźliwą w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Jeśli jednak dwie osoby są bardzo blisko związane ze sobą emocjonalnie (można nawet powiedzieć, że żyją w takiej symbiozie, że zatracają granice pomiędzy własnym „ja” a „ja” partnera), może dojść do indukcji objawów. Takie pary zawsze żyją w ogromnym wyizolowaniu od otoczenia zewnętrznego i są ze sobą.

Psychoza reaktywna u dzieci

Najczęściej spotykamy obłęd udzielony u dzieci, które naśladują psychozę matki. Wynika to z tego, że dzieci mają trudności z różnicowaniem tego co realne od tego, co jest wynikiem choroby najbliższej dziecku osoby. Dziecko niejako zostaje zarażone chorobą.

Diagnoza folie à deux jest trudna, ze względu na to, iż oboje pacjentów ma poczucie realności swoich wizji, halucynacji, omamów. Stan psychiatryczny obu osób jest zbliżony i niekiedy trudno jest wyizolować „pacjenta 0″, czyli osobę psychotyczną, która zaindukowała objawy u drugiej osoby.

Folie à deux występować może w trzech formach (za. Marandon de Montyel):

  • obłęd indukowany – pierwsza osoba zaczyna chorować na schizofrenię. U drugiej pojawiają się objawy w postaci urojeń (nie występują natomiast halucynacje). W przypadku tej postaci, u osoby zaindukowanej, urojenia ustąpią samoistnie po odseparowaniu jej od chorego.
  • obłęd równoczesny – u obu osób objawy zaczynają pojawiać równocześnie i są w miarę tożsame. Po separacji osób od siebie u obu osób psychoza trwa i w obu przypadkach konieczne jest leczenie psychiatryczne.
  • obłęd przekazany – początkowo choruje jedna osoba, ale druga przejmuje jej objawy w pełni i zaczyna rozwijać się niezależnie psychoza. Taka osoba nawet po odseparowaniu wymaga leczenia psychiatrycznego.

fot.:Elijah O’Donnell/Pexels.com