Stany świadomości

Co to jest świadomość i jakie są jej rodzaje?

Świadomość definiowana bywa na różne sposoby, w zależności od prezentowanej orientacji teoretycznej. Ujmując rzecz najprościej, „być świadomym” oznacza tyle, co posiadać wgląd w aktualną zawartość własnego umysłu. Chodzi przy tym, zarówno o doznania sensoryczne, afektywne, jak i czysto abstrakcyjne.

Rodzaje świadomości człowieka

Możemy mówić o kilku rodzajach świadomości:

  • świadomości sensoryczno-afektywnej,
  • percepcyjnej
  • semantycznej.

Pierwsza z nich – świadomość sensoryczno – afektywna, odnosi się do subiektywnego doznawania fizycznych cech bodźców, własnego ciała, a także stanów afektywnych.

Drugi rodzaj świadomości, percepcyjnej, obejmuje spostrzeżenia oraz wyobrażenia różnych przedmiotów i zdarzeń.

Trzeci, świadomości semantycznej, wiąże się z mową. Obejmuje więc to wszystko, co możemy nazwać. W opinii wielu psychologów świadomość konstytuują znaczenia słów. Takie stanowisko prowadzi z kolei do przeświadczenia, iż poza naszą świadomością znajduje się to wszystko, czego nazwać nie potrafimy.

Czym są odmienne stany świadomości?

W mowie potocznej dość często spotkać możemy się z pojęciem odmiennych stanów świadomości. W psychologii odnosi się ono do różnych zjawisk. Zazwyczaj rozumie się je jako stan, w którym ludzie doświadczają zmian w percepcji siebie i swego otoczenia. Dzieje się tak na skutek uwolnienia się od konwencjonalnych schematów poznawczych, a także w wyniku pewnego rodzaju wyzwolenia emocjonalnego. Tego typu stany mogą pojawiać się przy różnych chorobach, pod wpływem pewnych narkotyków, a także w wyniku pewnych praktyk, takich jak na przykład medytacja.

Sprawdź też, czym jest świadomość!

fot.:JESSICA TICOZZELLI/Pexels.com