Problemy w małżeństwie

Antyspołeczny mąż = żona z depresją

Depresja to stale rosnący problem społeczny. a dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Problem depresji, jako jeden z najbardziej palących problemów ze zdrowiem psychicznym, aktywuje środowiska naukowe i medyczne, do coraz szerszego studiowania tematyki tego zaburzenia, jego przyczyn i metod leczenia. Jedną zaś z przyczyn, które wpływają na pojawienie się i pogłębienie symptomów depresji u kobiet, okazuje się wrogość i antyspołeczne zachowania ich mężów.

Wrogość w małżeństwie i jej wpływ na kobiety

Z przeprowadzonych przez Christine Proulx na Uniwersytecie Missouri badań wynika, że wrogość w małżeństwie jest mocno związana z pogłębianiem się symptomów depresji u kobiet. Im więcej wrogości ze strony męża pojawia się w związku i im bardziej antyspołeczne są jego zachowania, tym bardziej żona popada w stany depresyjne. Co ciekawe, podobne zachowania u żony, nie wpływają na pojawienie się lub pogłębianie depresji u mężów.

Pod antyspołecznym i wrogim zachowaniem męża, badacze rozumieją nie tylko złe relacje i agresję w samym małżeństwie, ale również zachowanie męża poza sytuacją małżeńską, czyli

  • negatywizm,
  • prowokujące zachowania w relacjach z innymi,
  • brak umiaru,
  • krytycyzm,
  • zachowania buntownicze
  • skoncentrowanie na sobie.

Z badań wynika, że podczas leczenia osoby w depresji (zwłaszcza kobiety), koniecznie trzeba zwrócić uwagę również na zachowanie partnera – jego podejścia do życia, nastawienia wobec chorej oraz otaczającego świata, zachowanie partnera wpływa bowiem na pogorszenie objawów depresji i zmniejsza efekty leczenia.

Jeśli więc masz stany depresyjne, a Twój partner zachowuje się jak duże rozkapryszone dziecko, bywa agresywny fizycznie i werbalnie, ma skłonność do narzekania i jest wybuchowy, powiedz o tym swojemu terapeucie – może warto wtedy, rozważyć opcję terapii małżeńskiej.

fot.:Pavel Danilyuk z Pexels