Zachowania autodestrukcyjne u osób z anoreksją

Anoreksja należy do zachowań autodestrukcyjnych. Nie jest to wprawdzie zachowanie autodestrukcyjne bezpośrednie, lecz mające formę chroniczną, trudno się jednak nie zgodzić z tym, że wyniszczanie własnego organizmu przez osobę cierpiącą na zaburzenia odżywiania do zachowań autodestrukcyjnych nie należy.

U osób chorych na zaburzenia odżywiania – zarówno osób z anoreksją jak i bulimią, występują również ostre formy zachowań autodestrukcyjnych czyli próby samobójcze. Jak często anoreksja kończy się samobójstwem? Źródła nie są tu spójne – niektóre źródła podają, że aż połowa śmierci w anoreksji jest wynikiem samobójstwa. Mówi się, że wskutek samobójstwa umiera 2-9% anorektyczek(Abraham S., Llevelyn-Jones D. Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania. Prószyński i Spółka, Warszawa 2001)
Myśli samobójcze miewa ponad połowa bulimiczek i anorektyczek. Jakie jeszcze zachowania autodestrukcyjne podejmują osoby z zaburzeniami odżywiania?

Z badań przeprowadzonych przez Wiolettę Radziwiłowicz i Natalię Reszkę, które zostały opublikowane w czasopiśmie Psychiatria (tom 5 nr 4 – 2008) wynika, że w porównaniu do dziewcząt z grupy kontrolnej (bez zaburzeń odżywiania i nie korzystających z pomocy psychologicznej), dziewczęta z anoreksją i bulimią częściej:

  • okaleczają skórę
  • ranią się do krwi
  • podejmują próby samobójcze

Z zachowań autodestrukcyjnych które nie są zachowaniami bezpośrednimi, u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania częściej pojawia się :

  • nadużywanie ćwiczeń fizycznych
  • stosowanie środków przeczyszczających,
  • głodzenie się

Są za to one mniej skłonne do nadużywania narkotyków i alkoholu.

Dla nastolatka okres dorastania jest trudny – to właśnie w tym okresie podejmuje się najwięcej zachowań autodestrukcyjnych. Rodzice nastolatek z zaburzeniami odżywiania muszą być szczególnie ostrożni ich dzieci są bowiem podwójnie zagrożone.

fot.:EddieB55/Flickr.com