Anoreksja – mężczyźni

Anoreksja dotyka nie tylko kobiety. Ofiarami tej choroby stają się również mężczyźni – szacuje się, że wśród chorych jest ich około 6%. Liczby te mogą być jednak mocno zaniżone, bowiem w odróżnieniu do kobiet, mężczyźni do lekarza zgłaszają się rzadziej, a także rzadziej przypadki męskiej anoreksji są rozpoznawane przez otoczenie a nawet lekarzy, anoreksja uważana jest bowiem za kobiecą chorobę.

W ciągu ostatnich lat widać wyraźny wzrost zachorowań na jadłowstręt psychiczny u mężczyzn. Przyczynę takiego stanu rzeczy sytuuje się zarówno w zwiększonej koncentracji mężczyzn nad tym jak wyglądają (a co za tym idzie, również na masie ciała) jak i w przyczynach ekonomiczno społecznych. Lekarze uważają, że przyczyną zwiększonej ilości chorych wśród mężczyzn może być … kryzys. W sytuacji zmniejszonej ilości miejsc pracy, coraz ważniejsze zaczynają stawać się nie tylko kompetencje i umiejętności ale również wygląd kandydata. To może  zaś powodować zwiększone zainteresowanie spadkiem masy ciała u mężczyzn.

Oczywiście, chęć schudnięcia nie oznacza od razu ryzyka pojawiania się zaburzeń odżywiania. Wśród uwarunkowań pojawienia się anoreksji u mężczyzn wymienia się również takie czynniki jak zaburzenia w funkcjonowaniu neuroprzekaźników, czynniki genetyczne i problemy rodzinne. Często pojawiającym się mitem jest opinia o tym, że anoreksja u mężczyzn pojawia się jedynie o osób homoseksualnych i choć prawdą jest, że anoreksja częściej pojawia się u homoseksualistów (najczęściej wtedy, kiedy mężczyzna ma trudność z akceptacją swojej orientacji seksualnej), to jadłowstręt może dotknąć również mężczyzn heteroseksualnych.

Anoreksja u mężczyzn ma nieco odmienny przebieg niż anoreksja kobiet. Rzadziej występują tu formy bulimiczne, a średnia wieku chorych mężczyzn jest wyższa niż u kobiet. Zdarzają się nawet przypadki 40 letnich anorektyków, co niezwykle rzadko zdarza się u kobiet. Często też, na anoreksję chorują mężczyźni związani ze sportem. Chęć zdobycia muskularnej, ładnie zbudowanej sylwetki powoduje zmiany w diecie, ograniczenie pokarmu a w efekcie może doprowadzić do powstania zaburzeń odżywiania. Bardzo często, w przypadku mężczyzn można mówić o tzw. anorexia athletica, czyli anoreksji w której chory koncentruje się głównie na zwiększonej ilości ćwiczeń, nie zaś samym nie jedzeniu. Wyniszczające ćwiczenia oraz restrykcyjna dieta prowadzą do wywołania choroby. Więcej (niż w przypadku kobiet), jest wśród anorektyków osób, które przed popadnięciem w chorobę były otyłe.

Konsekwencje anoreksji u mężczyzn

Z danych dotyczących skuteczności leczenia anoreksji wynika, że u mężczyzn poddanych leczeniu farmakologicznemu oraz psychoterapii, anoreksja ustępuje szybciej niż u kobiet i częściej dochodzi do pełnego wyleczenia. Problemem bywa jednak samo rozpoczęcie leczenia. Anoreksja jest uważana za chorobę dotykającą jedynie kobiet, mężczyźni częściej więc zaprzeczają chorobie. Konsekwencjami anoreksji u mężczyzn jest spadek testosteronu oraz możliwość utraty płodności. Niekiedy w stopniu trwałym.