Wczesna diagnoza Alzheimera przez umiejętności finansowe

Wczoraj odbył się Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku, pod hasłem „najważniejsza wczesna diagnoza„. Na świecie, na Alzheimera choruje 30 milionów osób. Do roku 2050, liczba chorych na otępienie starcze sięgnie 105 milionów. Wczesna diagnoza choroby Alzheimera może spowolnić przebieg otępienia oraz pozwolić choremu oraz jego opiekunowi zaplanować kolejne lata życia.

Neurolodzy stale poszukują nowych metod pozwalających wcześnie zdiagnozować chorobę Alzheimera. Jednym z najnowszych odkryć jest wykorzystanie umiejętności finansowych chorego. Okazuje się bowiem, że zanim zaobserwujemy pierwsze wyraźne objawy choroby, pacjenci zaczynają mieć problemy z operacjami finansowymi.

W Alabamie przebadano 87 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. 25 osób z badanych w kolejnych latach badań, zapadło na Alzheimera. Zanim choroba się uwidoczniła, osoby badane wykonały test Financial Capacity Instrument (FCI) który mierzy umiejętności finansowe – są tam takie zadania jak rozumienie umowy bankowej, liczenie gotówki, płacenie rachunków, ustalanie budżetu. Badanie wykonano dwukrotnie w odstępie roku, przed wystąpieniem choroby Alzheimera, a wyniki porównano również z grupą kontrolną, bez zaburzeń poznawczych. Okazało się, że osoby, które w późniejszym okresie zachorowały na Alzheimera uzyskały pogorszenie wyników w teście (miedzy jednym a drugim badaniem) o 6-9%. Oznacza to, że zanim pojawią się pierwsze objawy, u przyszłych chorych na otępienie starcze, pojawia się pogorszenie umiejętności finansowych.

Kłopoty z pamięcią oraz zaobserwowanie pogorszenia umiejętności radzenia sobie z tematyką finansową, może być dla osób starszych sygnałem,ze warto udać się na konsultację do lekarza neurologa.