Psychoterapia procesu

Psychoterapia zorientowana na proces

Czym jest psychoterapia zorientowana na proces? Jakie są jej założenia?

Co to jest psychoterapia zorientowana na proces?

Psychoterapia zorientowana proces wywodzi się z psychologii procesu, stworzonej przez psychologa i fizyka Arnolda Mindella. Teoria psychologii procesu rozwija się od lat 70. tych, czerpiąc inspirację z różnych źródeł – od filozofii wschodu, po biologię molekularną. Jest to nie tylko metoda psychoterapeutyczna, ale cała koncepcja patrzenia na człowieka w jego różnych stanach świadomości i w kontekście całości jego życia, otaczających go wydarzeń i sytuacji.

Psychologia zorientowana na proces pozwala na pracę nie tylko z jednostkami, ale również całymi grupami, a jej elementy wykorzystywane są również przez osoby pracujące z problemami społecznymi, a nawet w kontekście uczenia się nowych kompetencji (szkolenia managerskie i rozwojowe).

Klient w psychoterapii zorientowanej na proces

W psychoterapii zorientowanej na proces klient jest zachęcany do doświadczania jak najszerszego spektrum, do patrzenia na swoje życie i doświadczenia nie jak na pewien stan, ale jak na pewną ciągłość następujących zdarzeń.

Według psychologów procesu wszystkie elementy naszego życia łączą się ze sobą – dlatego Mindell zachęca podczas pracy terapeutycznej takie techniki jak praca z ciałem (w nim bowiem gromadzą się napięcia) czy praca ze snem (który jest przejawem i odzwierciedleniem naszych aktualnych stanów w odmiennym stanie świadomości).

Doświadczanie, opis doświadczenia i bycie w nurcie procesu, to najważniejsze elementy zajęć wprowadzonych w duchu psychologii procesu.

Jak zostać psychoterapeutą procesu?

Aby zostać psychoterapeutą pracującym w ramach szkoły psychologii procesu, nie wystarczą same studia psychologiczne. Trzeba przejść jeszcze dodatkowe szkolenia w ośrodku, który ma możliwość certyfikowania terapeutów procesu. Każdy, kto czuje, że jego powołaniem jest psychoterapia, studia może rozpocząć w Instytucie Psychologii Procesu, przejść przez Program Licencyjny, odbyć własną psychoterapię, superwizje i zdać egzamin. Tytuł psychoterapeuty procesu zdobywa się sługo, ale doświadczenie zawodowe i własne oraz pełnia wiedzy są tu szczególnie istotne, jeśli psychoterapeuta chce rzeczywiście pomagać klientom.

Obszary pracy psychoterapeutów procesu

Certyfikowany psychoterapeuta pracujący w oparciu o psychologię procesu może pracować zarówno z klientami indywidualnymi potrzebującymi pomocy w życiowych problemach i trudnościach, może również zdecydować się na pracę w ramach potrzeb rozwojowych swoich klientów, którzy oczekują od terapeuty nie pomocy w trudnościach, ale bycia przewodnikiem w rozwoju.

Psychoterapeuci procesu pracują również z pacjentami w śpiączce oraz prowadzą zajęcia warsztatowe z zakresu miękkich kompetencji biznesowych (asertywność, rozwój kariery, coaching biznesowy).

fot.:Bill Oxford / Unsplash.com