Padaczka a psychozy

Padaczka nie jest chorobą psychiczną. Mimo tego, w przypadku części chorych na padaczkę pojawiają się dodatkowo zaburzenia psychotyczne. Pojawiają się częściej niż u osób zdrowych oraz częściej niż u osób chorujących na inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Szacuje się, że zaburzenia psychotyczne pojawiają się u około 2-10% osób chorujących na padaczkę.

Jak wyglądają zaburzenia psychotyczne u osób z padaczką?

  • Najczęściej spotykane są psychozy napadowe – są one w rzeczywistości napadem padaczkowym, którego objawem są stany psychotyczne. Chory nie doświadcza drgawek i nie traci przytomności ale w zamian za to, doświadcza stanu psychotycznego (może to być ponudzenie, splątanie, gonitwa myśli, stupor, synestezja i wiele innych)
  • Psychozy okołonapadowe – pojawiają się najczęściej po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych. Występują zaburzenia świadomości i brak pamięci
  • Psychozy ponapadowe – są to urojenia, omamy, zaburzenia nastroju. Zdarzają się głównie w padaczkach z ogniskiem w płacie czołowym i pojawiają w 1 do 6 dni po napadzie padaczkowym.
  • Psychozy międzynapadowe – pojawiają się w różnych okresach czasu, niezależnie od napadów. Są najczęściej występującym typem psychozy padaczkowej. U większości pacjentów pojawiają się omamy słuchowe i większość nie traci kontaktu z rzeczywistością (emocjonalnie). Psychozy międzynapadowe mają różne obrazy kliniczne w zależności od umiejscowienia ogniska padaczki.
  • Psychozy alternatywne – około 10% psychoz padaczkowych. Pojawiają się wtedy, kiedy stan pacjenta się poprawia i zmniejsza się częstotliwość napadów lub stają się łagodniejsze.

Psychozy przy padaczce leczy się neuroleptykami. Jest to o tyle trudne, że lekarz musi uwzględnić wzajemną interakcję leków.

fot.:© http://www.danbrady.co.uk