Nietypowy sposób szukania pacjentów / psychoterapeuty

Zaufać? Nie zaufać? …