Neurologia dziecięca

Choć dr Brudziński zajmował się neurologia dziecięcą już na początku XX wieku, to jako odrębna specjalność lekarska, rozwinęła się ona dopiero po II Wojnie Światowej. Złożyło się na to wiele czynników. Najczęściej wśród nich wymieniane, to spadek umieralności noworodków i niemowląt, który przypadł na lata 40-te i 50-te XX wieku. Zaobserwowano wówczas, iż duża część z tych dzieci cierpi z powodu różnych uszkodzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Uszkodzenia te wymagały stosowania specjalnych, innych niż pediatryczne, metod diagnostycznych, a co za tym idzie również całkiem odrębnych, od tych stosowanych dotychczas, metod leczenia. Neurologia dziecięca, choć jest niezwykle młodą dyscypliną naukową, rozwijała się przez te wszystkie lata bardzo dynamicznie. Działo się tak niewątpliwie, dlatego, iż jej twórcy mogli korzystać z bogatego już dorobku takich nauk, jak biochemia, radiologia, genetyka, czy patomorfologia.

Pierwszy oddział neurologiczny dla dzieci w Polsce, został powołany w roku 1950 przy Gdańskiej Klinice Neurologicznej. Na oddziale tym pracowała późniejsza profesor Zofia Majewska, wówczas pierwszy samodzielny pracownik naukowy, habilitowany w zakresie neurologii w Polsce. Obecnie w naszym kraju istnieje osiem klinik specjalizujących się w neurologii dziecięcej. W roku 1990 powstało Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych. Wyodrębniło się ono z sekcji działających wcześniej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym, oraz przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych skupia nie tylko wszystkich neurologów dziecięcych działających w naszym kraju. Jego członkami są również lekarze wielu innych specjalności. Łączy ich jedno – wszyscy oni zajmują się dziećmi cierpiącymi na różne choroby układu nerwowego. Od 1991 roku Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, co pół roku wydaje własne pismo pod tytułem „Neurologia Dziecięca”. Dzięki zawartym w nich artykułom i rozprawom, wszyscy interesujący się tą tematyką specjaliści, mogą zapoznać się z najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie neurologii dziecięcej. Współcześnie, nauka ta zdobywa, bowiem coraz większe znaczenie.