Matematyczne trudności u dzieci – dyskalkulia

Dysleksja w ciągu kilku ostatnich lat zrobiła w szkołach oszałamiającą karierę. Główną zasługę w tej materii możemy przypisać rodzicom, którzy chcąc ułatwić swoim dzieciom życie starają się znaleźć objawy dysleksji również tam, gdzie mamy do czynienia ze zwykłym zaniedbaniem wychowawczym. Mimo starań nauczycieli i psychologów i poszerzaniem wiedzy rodziców o dysleksji, nadal wiele rzeczywistych zaburzeń i trudności w nauce u dzieci nie jest diagnozowanych. Między innymi należą do nich trudności w uczeniu się matematyki.

Dyskalkulia, czyli trudności w rozumieniu matematyki, posługiwania się liczbami i wykonywania operacji matematycznych to zaburzenie związane z uwarunkowaniami genetycznymi bądź nieprawidłowościami w rozwoju mózgu. Dyskalkulia zdarza się stosunkowo często – dotyka aż 6% społeczeństwa. Najczęściej diagnozowana jest wraz z dysleksją, ale u 1% populacji dyskalkulia występuje osobno, niezależnie od pojawienia się zaburzeń dyslektycznych. Takie dziecko ma szczególnie trudną sytuację, bowiem we wszystkich przedmiotach poza matematyką i fizyką może radzić sobie świetnie i tak naprawdę powody braku umiejętności matematycznych mogą pozostać nieznane.

Dyskalkulia może występować pod kilkoma postaciami – różniąc się formą i zakresem trudności matematycznych dziecka. Ważne, aby nawet przy braku stwierdzenia dysleksji zdiagnozować u dziecka dyskalkulię i odróżnić ją od innych trudności związanych z operacjami na liczbach (akalkulią czy parakalkulią) To pozwoli dobrać odpowiednią strategię postępowania, wsparcie psychologiczne i rodzaj terapii, który ułatwi dziecku funkcjonowanie.