Prewencyjna psychoterapia CBT w leczeniu niepokoju u dzieci

Psychoterapia poznawczo – behawioralna to najlepiej radząca sobie z lękiem i niepokojem u pacjentów forma psychoterapii. Nic dziwnego, że w związku z tym iż niepokoju i sanów lękowych (poza depresją) mamy obecnie coraz więcej, sporo mówi się o terapii CBT i sprawdza jej efektywność w różnorodnych obszarach. Ostatnio, amerykańscy naukowcy, przeprowadzając program pilotażowy dowiedli, że terapię CBT można stosować profilaktycznie u dzieci dorosłych pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

Dzieci pacjentów z zaburzeniami lekowymi bardzo często rozwijają własne wersje choroby rodziców. Prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń lękowych u dzieci, których rodzice cierpią na podobne problemy jest 7 razy większe niż u dzieci zdrowych rodziców. Zamiast jednak czekać, aż dziecko przyjdzie samo jako pacjent, a jego lęki będą silne, można zastosować rodzinną terapię poznawczą profilaktycznie, która pozwoli obniżyć ryzyko pojawienia się stanów lękowych u dziecka.

Nie zdiagnozowane czy późno leczone niepokoje i stany lękowe, prowadzą u dzieci do pogorszenia się ich wyników w nauce, depresji, nadużywania substancji uzależniających. Można temu zapobiec przez terapię prewencyjną, realizowaną po zdiagnozowaniu u rodziców zaburzeń lękowych, zanim one pojawią się u dzieci.

Terapię prezencyjną prowadził zespół psychologów i psychiatrów w Johns Hopkins Children’s Center. Terapia CBT trwała 8 tygodni po 4 godziny spotkań tygodniowo. W okresie roku, po zakończeniu terapii prewencyjnej, zaburzenia lękowe nie rozwinęły się u żadnego z dzieci. Dla porównania, w grupie nie objętej terapią, zaburzenia lekowe w ciągu roku od diagnozy rodziców pojawiły się u 30% dzieci. To spora różnica wykazująca efektywność prezencyjnej terapii małego pacjenta. W Hopkinsie prowadzi się dalsze badania nad wykorzystaniem prewencyjnych terapii.