Masz depresję? Rzuć palenie na zdrowie

Lekarze od wielu lat zachęcają i udowadniają swoim pacjentom oraz całemu społeczeństwu, że koniecznie powinniśmy rzucić palenie. Ich działania bywają skuteczne o czym świadczy malejąca ilość osób palących (do rzucenia palenia zachęcają też coraz wyższe ceny papierosów). Są jednak takie osoby palące, które rzucać palenia, zdaniem lekarzy, nie powinni. Są to pacjenci psychiatrów – czyli osoby chore na depresję oraz z atakami niepokoju. Stanowisko zgodnie z którym rzucanie palenia przez osoby z depresją czy niepokojem mogłoby wywołać pogorszenie się stanu chorego, okazuje się jednak mitem. Osoby z depresją po rzuceniu wcale nie będą czuły się gorzej.

W The Canadian Journal of Psychiatry, ukazało się pełne kompendium stworzone przez Briana Histmaga, który tłumaczy w nim w jaki sposób psychiatrzy, psychologowie oraz inni pracownicy służb medycznych powinni wspierać pacjentów z depresją oraz atakami lęku w rzucaniu palenia. Problem jest o tyle poważny, że wśród osób z problemami psychicznymi, przeważają osoby palące.

W zależności od zaburzenia, palacze stanowią od 40-80% osób chorych. Osoby z trudnościami psychicznymi palą też znacznie więcej niż osoby zdrowe – często nawet powyżej dwóch paczek dziennie. W efekcie, mają więcej problemów z sercem i wyższy wskaźnik przedwczesnej śmierci. Z badań Histmaga wynika, że mało psychiatrów wspiera i zachęca swoich pacjentów do rzucania palenia – robi to zaledwie 12% lekarzy. Wynika to z przekonania, że objawy pacjenta się pogorszą, jeśli rzuci on palenia. Obawy te są bezpodstawne. Aby to zbadać, Histmag porównał 13 niezależnych badań- w żadnym nie okazało się, że rzucanie palenia wzmacnia objawy pacjenta, choć pacjenci widzą sprawy inaczej – pacjent depresyjny ma bowiem tendencję do interpretowania chwili dymka jako jedynego przyjemnego czasu w ciągu dnia.

Propozycja kompleksowej terapii uzależnienia od nikotyny dla pacjentów psychiatrycznych, obejmuje – farmakoterapię, psychoterapię poznawczo – behawioralną oraz doradztwo motywacyjne. Histman wyodrębnił też 7 preparatów, które mogą wspomagać rzucanie palenia, bez ryzyka interakcji z lekami przyjmowanymi przez pacjentów ze względu na ich zaburzenia. Histman widzi też w rzucaniu palenia dodatkowy pozytyw ważny dla osób z zaburzeniami – pozytywny efekt rzucania, może wzmocnić ich poczucie sprawstwa i zaufanie do siebie.

fot.:Csizmadia József/SXC