Łagodna depresja może być korzystna?

Czy depresja może być pozytywnym wydarzeniem w życiu człowieka? Taka teza brzmi mocno kontrowersyjnie i większość osób – zarówno tych, którzy chorują na depresję, jak i ich bliskich z pewnością zaprzeczy temu, że depresja może być traktowana jako coś pozytywnego. Tymczasem są naukowcy – a nawet badania – dotyczące tego, że dla osób, które doświadczyły depresji i pokonały tę chorobę, walka z nią, mogła przynieść daleko idące korzyści.

W jednym z holenderskich badań nad depresją i radzeniem sobie z nią udowodniono, że osoby, które pokonały depresję, w ciągu dalszego swojego życia są bardziej witalne, zdrowsze psychicznie i fizycznie, mają szerszy zakres rozrywek i są bardziej aktywne niż osoby, które depresji nie doświadczyły. Tak, jakby przejście przez depresję czyniło ludzi bardziej odpornymi na wyzwania życia i sprawiało, że silniej oni to życie cenią.

W przeprowadzonych na Duke University w 2002 roku badaniach stwierdzono, że kobiety, które poradziły sobie z depresją miały większe szanse na dłuższe życie, lepiej radziły sobie z przeciwnościami codziennego życia i unikały stresujących sytuacji.

Osoby, które przeszły przez depresję i zwyciężyły, mają większe poczucie sprawstwa i tego, że poradzą sobie z trudnościami niezależnie od tego, jakby duże by one nie były.

Depresja zmusza też osoby chore do tego, by zmieniły swoje życie, a zmiany te na ogół są dla chorego korzystne – np. porzucenie pracy zmianowej, która wpływa na depresję, praca nad sobą, zmiana środowiska. W pewnym sensie można uznać, że choroba zmusza do tego, by wyjść ze stresujących sytuacji, w których bez choroby pacjent mógłby tkwić przez całe życie i cierpieć na chroniczny stres.

Choć nikt nie zalecałby depresji jako środka terapeutycznego, a ciężka depresja, która kończy się samobójstwem na pewno nie może być traktowana jako cokolwiek pozytywnego, to wizja tego, że z lekkiej lub umiarkowanej depresji można wyjść zwycięsko i pomóc sobie w życiu w szerszej perspektywie jest dla rodziny chorych pocieszające i dające nadzieję- mimo iż na moment choroby, korzyści z depresji nie widzą.

fot.:tsukiko-kiyomidzu / Pixabay.com