Zaburzenia psychiatryczne – co możemy dla Pana zrobić?

W leczeniu osób z zaburzeniami z zakresu tzw. dużej psychiatrii bierze udział nie tylko sam psychiatra, ale cały zespół osób które są po to by nieść pomoc choremu oraz jego rodzinie. Jakie funkcje pełnią poszczególne osoby w „łańcuchu leczenia” psychiatrycznego?

Lekarz psychiatra:

 • bierze udział w stawianiu diagnozy (czasem stawia diagnozę samodzielnie)
 • decyduje o konieczność leczenia farmakologicznego, ustala metodę leczenia farmakologicznego
 • kieruje pacjenta na hospitalizację jeśli taka jest konieczna
 • spotyka się z rodziną pacjenta, przekazuje diagnozę
 • może brać udział w sesjach grupowych terapeutycznych
 • może prowadzić psychoterapię indywidualną pacjenta

Psycholog:

 • przeprowadza i analizuje testy psychologiczne
 • może pomagać w ustalaniu diagnozy
 • prowadzi psychoterapię indywidualną
 • prowadzi psychoterapię grupową
 • prowadzi zajęcia wspierające dla rodziny

Pracownik społeczny

 • czuwa nad przenosinami pacjentów z jednej placówki do drugiej
 • sprawdza warunki mieszkaniowe i bytowe pacjentów
 • czuwa nad właściwym obiegiem dokumentów
 • może brać udział w terapii grupowej

Pielęgniarka psychiatryczna
pracuje w ośrodkach terapeutycznych i dba o przyjmowanie przez pacjentów środków medycznych