koteczek

Mniej złości w złości, kiedy leżysz,

czyli dlaczego badania psychologiczne nad złością mogą być błędne

Setki badań psychologicznych nad mechanizmami złości i agresji być może będzie trzeba wyrzucić do kosza. A wszystko dzięki jednemu odkryciu! Okazało się bowiem, że pozycja naszego ciała może wpływać na nasz stan emocjonalny. Mówiąc zaś bardziej szczegółowo, w badaniu, w którym celowo doprowadzano uczestników do złości, wykryto różnice w aktywności kory przedczołowej. U badanych którzy siedzieli podczas badania, prawa część kory przedczołowej była bardziej aktywna niż lewa. U tych którzy leżeli w trakcie badania, różnic nie było. Mało tego, osoby te, zapis EEG miały podobny do grupy kontrolnej, która rozzłoszczona nie była.

Prawa strona kory przedczołowej odpowiada za emocje negatywne, lewa za pozytywne (Davidson). Z badań wynikło, że jeśli leżymy, mamy inny sposób interpretacji otrzymywanych bodźców. W badaniu, ochotników denerwowano za pomocą małej manipulacji- najpierw mieli oni napisać esej na zadany temat, a potem wysłuchać opinii osoby która znajdowała się poza zasięgiem ich wzroku. Opinie były celowo negatywne i ułożone tak, aby krytykować sensowność argumentów, logikę wypowiedzi a nawet inteligencję badanego. Teoretycznie, taka napastliwa ocena, wraz z brakiem możliwości zareagowania na krytykę, powinna doprowadzić uczestników do złości. I doprowadziła, ale tylko tych, którzy leżeli.

Z badań wynika więc ciekawa konkluzja – jeśli chcesz powiedzieć komuś coś, co może go zdenerwować, zamiast prosić oto by usiadł, warto poprosić, by się położył.

Wracając do głównego wątku, dotyczącego rzetelności badań. Psychologowie z Teksasu, którzy badanie przeprowadzili, zauważyli, że większości współczesnych badań nad emocjami i agresją towarzyszyła analiza aktywności mózgowej za pomocą rezonansu magnetycznego. Problem polega na tym, że rezonans wykonuje się w pozycji leżącej. Jeśli zaś pozycja naszego ciała może wpływać na jakość i intensywność odczuwanych emocji oznacza to, że część badań, które zostały przeprowadzone zostało tą – nieznaną dotąd zmienną- zakłóconych.