Deprywacja sensoryczna

Deprywacja sensoryczna. Halucynacje w 15 minut!

Ile czasu potrzeba by deprywacja sensoryczna wywołała halucynacje Nukowcy to zbadali!

Czym jest deprywacja sensoryczna?

Deprywacja sensoryczna polega na oddzieleniu człowieka od dopływu bodźców zewnętrznych.

W wyniku izolacji człowieka od bodźców zewnętrznych jego mózg, nie mogąc poradzić sobie z brakiem bodźców, zaczyna tworzyć halucynacje, które przypominają halucynacje związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

Badania nad deprywacją sensoryczną

Badania nad deprywacją sensoryczną prowadzone były chętnie w latach 60 tych, kiedy to psychologia zainteresowała się odmiennymi stanami świadomości. Ze względu jednak na to iż deprywacja sensoryczna powoduje spore spustoszenie w psychice temat ten – w badaniach na większą skalę – zarzucono. Zawsze naukowców nurtowało jednak pytanie ile czasu potrzeba, aby mózg zaczął przy deprywacji reagować halucynacjami i czy są ludzie bardziej odporni na deprywację niż inni?

Na to pytanie odpowiedziano na University College w Londynie. Ochotników przebadano kwestionariuszem Revised Hallucinations Scale, którego zadaniem jest określenie, na ile osoba badana jest podatna na halucynacje. Z grupy badanych wybrano 9 osób o wysokiej podatności na halucynacje oraz 10 o niskiej i poddano ich deprywacji sensorycznej w komorze izolowanej akustycznie. Pokój był również całkowicie pozbawiony światła. Każdy z badanych otrzymał pilota, którym mógł przerwać doświadczenie w razie gdyby dostał ataku paniki.

Badani przebywali w izolacji 15 minut, następnie poproszono ich, by wypełnili kwestionariusz określający czy mieli jakiekolwiek doświadczenia w zakresie obniżenia nastroju, halucynacji, paranoi (czy jakichkolwiek stanów psychotycznych).

Zarówno ci, którzy byli podatni na halucynacje jak i ci którzy mieli być na nią odporni zgłosili pojawienie się halucynacji. Siła omamów u osób odpornych była mniejsza, ale mimo to i tak wystarczyło zaledwie 15 minut bez bodźców wzrokowych i słuchowych, by doświadczyć zmienionych stanów świadomości! Wynika z tego, że czas działania deprywacji sensorycznej jest zbliżony do czasu działania substancji odurzających.

fot.:C Technical/Pexels.com