Depresja w ciąży wpływa nawet na przyszłe nastolatki

Depresja w ciąży dotyka nawet 14-23% przyszłych matek. To, że wpływa ona na stan matki i może przekształcić się w depresję poporodową to jej jeden negatyw. Drugim, jest możliwość wpłynięcia na przedwczesny poród i – w związku z tym- niewykształcenie się niektórych cech płodu. Niestety, jak udowadniają w jednym z ostatnich badań nad depresją w ciąży naukowcy, może ona również wpływać na to, jak bardzo agresywne będzie dziecko w przyszłości.

Jak donosi pismo „Child Development”, dzieci których matki w czasie ciąży cierpiały na depresję, częściej niż rówieśnicy wykazują zachowania antyspołeczne. Są agresywne i skłonne do stosowania przemocy.

Badania w tym zakresie prowadzono jednocześnie na trzech uniwersytetach – w Cardiff, Londynie i Bristolu. Zbadano 120 Brytyjek i ich dzieci (badania prowadzono kiedy dzieci miały 4, 11 i 16 lat). Matki pytano o depresję w ciąży, a u nastolatków badano różne cechy osobowości. Korelacje z depresją matki w ciąży wykazały zachowania agresywne. 16-latki matek z depresją były 4 razy częściej agresywne wobec rówieśników, niż dzieci matek, które w trakcie ciąży nie miały depresji. Analizując możliwy wpływ, wykluczono takie zmienne jak IQ, status materialny, struktura rodziny czy przynależność etniczna.

Przy okazji badań, zanalizowano też to, czy depresja w ciąży pojawia się u określonej grypy kobiet częściej. Okazało się, że tak – częściej depresje w ciąży odczuwały te kobiety, które same w okresie dorastania były bardziej agresywne. Czyżby więc depresja w czasie ciąży lub agresja, przekazywana była „po kądzieli”? Naukowcy nie odkryli przyczyn korelacji między depresją w ciąży matki a agresją u dziecka. Takie wyniki badań tym bardziej jednak potwierdzają to, że depresja w ciąży wymaga leczenia, a nie „przeczekania”.

Zobacz również: http://www.depresja-poporodowa.pl/depresja-ciaza.php

fot.:Herb Collingridge IV/SXC