Przywództwo

Zdolności werbalne a przywództwo

Co decyduje o tym, że dany człowiek będzie przywódcą? Co zaś o tym, że nie ma takich szans. Co jest ważniejsze : cechy osobowości czy cechy sytuacyjne, czas i miejsce w jakim żyje. Oto krótki sprawdzian  dla Was, sprawdźcie swoją przywódczą przyszłość!

Stogdill (1948), jako jeden z najwcześniejszych badaczy przywództwa stworzył pięć ogólnych kategorii związanych z efektywnym przywództwem. Przeczytajcie. Idealny przywódca jest inteligentny, ma zdolności werbalne, jest oryginalny, o szybkim refleksie. Ma osiągnięcia w postaci wiedzy, dokonań sportowych. Jest odpowiedzialny, przejawia inicjatywę, wytrwałość, pewność siebie. Ponadto dobry przywódca musi być aktywny, towarzyski. Mile widziane jest, gdy do tej eleganckiej obudowy, stanowiącej o pozycji i statusie ekonomicznym, (markowy zegarek i nowoczesny telefon) ma jeszcze poczucie humoru. Tak twierdził Stogdill.

Jeszcze wcześniej, bo w 1916 roku Trotter uznał, że żadne inne zdolności nie są tak ważne, jak umiejętność wypowiadania się. To ma być cecha stanowiącą o przyszłości przywódcy. Trotter twierdził ,że ten kto umie ładnie zbudować zdanie, porwać swoją przemową za serce i dobrze czuje się na scenie, ten ma szanse być przywódcą.
Jeśli więc jesteście najbardziej aktywnymi werbalnie członkami swych grup, macie szanse by stać się liderami!

fot.:Pixabay.com