Prozopagnozja

Prozopagnozja vs. ludzie, którzy nigdy nie zapominają twarzy

Do niedawna, naukowcy uważali, że osoby cierpiące na prozopagnozję (wrodzoną ślepotę twarzy) nie mają swojego odpowiednika w postaci osób o zdolnościach zapamiętywania każdej napotkanej twarzy. Okazało się jednak, że istnieją osoby, które posiadają niebywałą zdolność pamiętania każdej poznanej osoby przez wiele lat. Jest ich około 2% w populacji.

Prozopagnozja a super-rozpoznawacze

Wynika z tego, że umiejętność rozpoznawania twarzy to swoiste kontinuum – od braku takiej umiejętności do super mocy w tym zakresie. Co ciekawe – na prozopagnozję cierpi również około 2% populacji – rozkład wydaje się więc zbliżony do normalnego.

Prozopagnozja – skąd się bierze?

Przyczyny prozopagnozji nie są do końca znane. Wiadomo, że jest ona powiązana z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu prawej półkuli mózgu i jej połączeń z korą mózgową. Prozopagnozja może być dziedziczna – naukowcom udało się odkryć, że wywołana jest zaburzeniami w jednym z genów.

Super-rozpoznawacze – skąd sie borą?

Czy bycie super czułym na inne twarze jest dziedziczne, jeszcze nie udało się ustalić. Faktem jest jednak to, że niektóre osoby są w stanie rozpoznać widziane twarze, nawet po wielu latach. Istnienie kontinuum w tym zakresie może też być wytłumaczeniem, dlaczego niektórzy z nas tak często spotykają się z sytuacją, że ktoś ich poznaje na ulicy, a my nie mamy zielonego pojęcia kim jest ta osoba – po prostu jesteśmy dalej na kontinuum rozpoznawania twarzy niż nasz rozmówca.

Wysoko rozwinięta zdolność rozpoznawania twarzy mogłaby być pomocna w takich zawodach jak ochroniarz czy policjant.

fot.:Andrew Seaman/Unsplash.com